Contact

Artist Commons F.V.

Correspondence

Théodore Verhaegenstraat 154,
gelijkvloers, links,
Brussels 1060,
Belgium

Email

info@artistcommons.net

Phone

+32 488 367 723

BOARD
Chairman

Hugo Mega

Secretary

Stef Meul

Treasury

Thomas Saulgrain

COUNCIL
Gallery Curators

Rozlyn Wythes
James Hogan
Julia Farber
Stef Meul

Pro Training

Julia Farber
Angela Rabaglio

Communication

Roz Wythes
James Hogan

Subscriptions

Alma Buholzer
Rozlyn Wythes

Structural Organization

Alma Buholzer
Stef Meul

ARTIST COMMONERS 2018

Adèle Bourret, Alma Buholzer, Angela Rabaglio, Briana Ashley Stuart, Chiara Monteverde (with Samuel Requena), Elisa Lind Finnbogadottir, Ève Villain-Lepage (with Aurèle Belliard), Helio Hoarau (with Yasmine Decreyon and José Daniel), Hugo Mega, James Hogan (with Rosslyn Wythes), Kamal Abdul-Malak, Lauren Delestre, Maja Zimmerlin, Maria Joao Rodrigues, Maria Montero, Michel Robberechts, Neus Barcons Roca (with Matevs Dobaj), Patricia Hastewell, Thomas Saulgrain, Stef Meul

Purpose of the association

De vereniging heeft tot doel een kunstenaarsgemeenschap te realiseren ter creatie, educatie, onderzoek, presentatie en verspreiding van onder meer de podiumkunsten, hedendaagse kunst, muziek, design, trans-disciplinaire, audiovisuele en bewegingskunsten.

The association has its purpose to: realise an artist community for the creation, education, research, presentation and dissemination of – among more – the performing arts, contemporary art, music, design, trans-disciplinary, audiovisual and movement arts.

activities

Zij heeft als voornaamste activiteiten :
Een ledenbestand op te bouwen ter behartiging van artistieke en culturele projecten.
Het ter beschikking stellen van werkruimte aan leden. Het organiseren en faciliteren van onder meer workshops, culturele evenementen, voorstellingen, concerten, exposities, publicaties, artistieke onderzoeken, producties en creaties.

Its main activities are: developing a membership community for the benefit of artistic and cultural projects. Making available of workspace for its members. To be organising and facilitating of – among more – workshops, cultural events, presentations, concerts, expositions, publications, artistic researches, productions and creations.