a-C charter

Artist Commons VZW (non-profit association)
Theodore Verhaegenstraat 154 / 0 L
B-1060 Sint-Gillis / Brussels

Purpose of the association

De vereniging heeft tot doel een kunstenaarsgemeenschap te realiseren ter creatie, educatie, onderzoek, presentatie en verspreiding van onder meer de podiumkunsten, hedendaagse kunst, muziek, design, trans-disciplinaire, audiovisuele en bewegingskunsten.

The association has its purpose to: realise an artist community for the creation, education, research, presentation and dissemination of – among more – the performing arts, contemporary art, music, design, trans-disciplinary, audiovisual and movement arts.

activities

Zij heeft als voornaamste activiteiten :
Een ledenbestand op te bouwen ter behartiging van artistieke en culturele projecten.
Het ter beschikking stellen van werkruimte aan leden. Het organiseren en faciliteren van onder meer workshops, culturele evenementen, voorstellingen, concerten, exposities, publicaties, artistieke onderzoeken, producties en creaties.

Its main activities are: developing a membership community for the benefit of artistic and cultural projects. Making available of workspace for its members. To be organising and facilitating of – among more – workshops, cultural events, presentations, concerts, expositions, publications, artistic researches, productions and creations.

 

Contact

General information & membership enquires
info@artistcommons.net
Cunst-link
cunst.link@artistcommons.net

Donations:

Discuss ongoing development prospects set up by members with them before, after or while you make your donation to:

BE56 5230 8064 7188
with the label “donation – YOUR NAME”.

About

The a – C began in February 2016, representing a new initiative in creating a structure, commonification strategy and economy that mutually benefits the commons and the artists involved.